Cambodja Informatie
Geografie Historie Bevolking Cultuur Klimaat Natuur
Wereldbol Index Vietnam en Cambodja
Wereldbol Informatie Vietnam
Wereldbol Kaart Vietnam en Cambodja
Wereldbol Reisverslag Vietnam
Wereldbol Reisverslag Cambodja
Wereldbol Fotoalbum Vietnam
Wereldbol Fotoalbum Cambodja
Wereldbol Links

Cambodja is een prachtig land dat door de burgeroorlog jarenlang moeilijk te bereizen was maar dat tegenwoordig met het jaar beter wordt. De bevolking is (nog steeds) armer als de omringende landen maar daarom zeker niet minder vriendelijk en gastvrij. Het land heeft veel te bieden, prachtig oerwoud, mooie koloniale gebouwen en eeuwenoude tempels en paleizen met als hoogtepunt het betoverende Angkor Wat. De hier door mij gegeven informatie moet je zien als algemene informatie over Cambodja. Deze kun je gebruiken als achtergrond informatie mocht je Cambodja (ooit) gaan bezoeken.

Geografie:

Cambodja ligt in Zuidoost-aziŽ. Het heeft ongeveer 14 miljoen inwoners en de hoofdstad isPhnom Penh met de ongeveer 1,3 miljoen inwoners tevens de grootste stad van het land. Cambodja wordt in het westen begrensd door Thailand, in het noorden door Laos, in het oosten door Vietnam en in het zuiden door de Golf  van Thailand. Door de 14 miljoen inwoners en de grootte van het land (met ruim 180 km≤ ongeveer 4,5 keer zo groot als Nederland) is het relatief gezien dun bevolkt. De naam Cambodja is afgeleid van het woord Kambu-ja. Deze naam betekent letterlijk: zij die geboren zijn door Kambu. Kambu is volgens een mythe de grondlegger van Cambodja. De Cambodjanen zelf noemen hun land Kampuchea. Sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1953 heeft Cambodja vele namen gekend:

  • Koninkrijk Cambodja (Royaume du Cambodge),
  • Khmerrepubliek onder Lon Nol van 1970 tot 1975,
  • Democratisch Kampuchea onder de Rode Khmer van 1975 tot 1979,
  • Volksrepubliek Kampuchea onder de Vietnamese bezetting van 1979 tot 1989,
  • Staat Cambodja (L'Etat du Cambodge, in Khmer: Roet Kampuchea) vanaf midden 1989,
  • Koninkrijk Cambodja sinds de verkiezingen in mei 1993.

Cambodja is een vlak land en bestaat voornamelijk uit laagvlakten maar heeft toch enkele gebergtes, zoals het Olifants- en Cardamongebergte in het zuiden, het Dangkrekgebergte langs de grens met Thailand en de Oostelijke hooglanden in het noordoosten van het land. Het hoogste punt van het land is de Phnum-Aoral (1813m) in het Cardamongebergte. Cambodja is een vruchtbaar land waar water in overvloed aanwezig is (5% van het land bestaat uit rivieren en meren). Erg belangrijk is hierbij de Mekongrivier in, die het land van noord naar zuid doorsnijdt en het Tonle Sap meer, dat in de regentijd het formaat aanneemt van een binnenzee en verdrievoudigt in oppervlak. Het meer wordt dan het grootste zoetwatermeer in Zuidoost-AziŽ. Het visrijke Tonle Sapmeer is tevens een belangrijke bron van inkomsten. Verder is de natte rijstbouw en het, laatste jaren het opkomende, toerisme een belangrijke inkomstenbron

Historie:

Naar boven

Er is weinig bekend over het prehistorische Cambodja. De eerst bekende beschavingen verschijnen ongeveer in de 1e eeuw na Chr. Waarschijnlijk zijn deze vanuit het noorden de Mekong afgezakt. In de Mekongdelta ontstond rond de 1ste eeuw het Khmer-koninkrijk Funan, in het zuiden van het huidige Vietnam. Het was een belangrijke pleisterplaats voor handelaren uit India die met hun waren onderweg waren naar Zuid-. Dit verklaart de sterke Indiase invloed op de Cambodjaanse cultuur. Het koninkrijk Funan heeft eeuwen bestaan, naast een aantal andere Khmer-koninkrijkjes, die afwisselend samenwerkten en elkaar bevochten. Toen in de 6de eeuw het belang van Funan afnam, trokken de Khmers verder het binnenland in. Ze vestigden zich langs de Mekong en rondom het Tonlť Sap-meer. Deze periode wordt vaak aangeduid als het Chenla-tijdperk. In deze tijd breidden Javaanse heersers hun invloed uit in Zuidoost-AziŽ. Nog steeds bestonden er verschillende koninkrijkjes. Dat veranderde pas onder koning Jayavarman II. Hij was een Khmer, maar woonde lange tijd op Java en stichte van 802 tot ongeveer 1350 een groot Khmer-rijk waar Cambodja een onderdeel van uitmaakt. Het hoogtepunt werd bereikt onder Suryavarman II (1113 Ė 1150) toen dit rijk zich uit strekte over grote delen van Zuidoost-AziŽ, waaronder ook delen van Vietnam, Laos, Thailand en tot aan de oostelijke grenzen van Myanmar. Hij bouwde ook Angkor Wat wat langste tijd de hoofdstad van dit rijk was. Na verscheidene oorlogen met omringende koninkrijken (o.a Ayutthaya en Lan Xang) verplaatsten de Khmers de hoofdstad naar Phnom-Penh en ongeveer vanaf die tijd veranderde de naam in Kambu-ja (Cambodja).

Na de dood van koning Jayavarman VII (1125 - 1218) werd het Khmerrijk geregeerd door enkele zwakke koningen en grepen Siam (Thailand) en Vietnamese koningen hun kans. De Khmers werden afwisselend uit het oosten en westen aangevallen. Bij de derde invasie van de Siamezen in 1413 werd Angkor ingenomen. De Khmers zochten hun toevlucht in een gebied rond het huidige Phnom Penh, dat in 1772 overigens ook door de Siamezen werd veroverd en platgebrand. Oudong (40 kilometer ten noorden van Phnom Penh) was ook enige tijd hoofdstad. Tot 1864 was Cambodja eigenlijk een vazalstaat van afwisselend Siam en Vietnam.

Dat Cambodja nog bestaat, is te danken aan de Fransen, die het regeerde van 1864  tot 09 november 1953. Aanvankelijk bemoeiden de Fransen zich weinig met het land, maar in 1884 dwongen ze koning Norodom een verdrag te tekenen waarmee Cambodja in feite een Franse kolonie werd. De Fransen zorgden er in 1907 voor dat Cambodja de provincies Battambang en Siem Reap (Angkor!) terugkreeg van Thailand. In 1941 hadden de Fransen koning Norodom Sihanouk op de troon gezet. Hij was toen nog maar 18 jaar oud en de Fransen dachten dat ze deze jonge koning gemakkelijk konden manipuleren. Dat bleek een misvatting. Terwijl de Fransen de handen vol hadden aan het bevechten van de revolutionairen in Vietnam, greep Sihanouk zijn kans. Hij ontbond het parlement, stelde de grondwet buiten werking en ondernam diverse buitenlandse reizen. Tijdens die reizen lobbyde hij voor het vertrek van de Fransen uit Cambodja. Dit had succes en op 9 november 1953 werd Cambodja onder koning Norodom Sihanouk onafhankelijk. Ondanks dit succes bleef het rommelen in de politiek en ging Cambodja een turbulente periode in met vele politieke wisselingen.

Om die te bestrijden trad Sihanouk in 1955 af, ten gunste van zijn vader Suramarit. Sihanouk had nu de handen vrij om zich in de politiek te begeven. Hij richtte een politieke partij op die bij de verkiezingen (door fraude) alle zetels in het parlement won. Hij had hiermee de oppositie uitgeschakeld en zou 15 jaar lang de politiek in Cambodja controleren. Koning Suramarit overleed in 1960 en dit was in feite het einde van de monarchie.

Ondanks de pogingen van Sihanouk om neutraal te blijven werd Cambodja op geslokt door de Vietnamoorlog. Het land werd tussen 1969 en 1973 zwaar gebombardeerd door Amerikaanse B-52-bommenwerpers die de Vietcong en de Ho Chi Minh-route als doel hadden. Cambodja was na Laos zelfs het zwaarst gebombardeerde land in Zuidoost-AziŽ, er vielen naar schatting 600.000 burgerslachtoffers. In 1970 vielen Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen Cambodja binnen om aldaar gelegerde Vietcongtroepen aan te vallen.

Binnen Cambodja zelf werd Sihanouk bedreigd door een opkomende communistische beweging, de Khmer Rouge (Rode Khmer). In 1968 organiseerde die beweging opstanden. Het kwam de Amerikanen in eerste instantie goed uit dat de rechtse generaal Lon Nol in 1970 de macht greep, terwijl Sihanouk in Moskou was. Het afgezette staatshoofd vluchtte naar Peking, dat zijn tweede thuis zou worden. De Amerikaanse bombardementen op Oost-Cambodja leverden echter de Rode Khmer alleen maar meer aanhangers op. De Rode Khmer zocht een uithangbord voor hun beweging, waarachter de werkelijke leiders schuil konden gaan. Wie kon die taak beter op zich nemen dan de man eerder hun tegenstander was? Norodom Sihanouk was er wel voor te vinden want hij wilde uiteraard de macht terug. Hierdoor werd Sihanouk het symbolische hoofd van de Rode Khmer-regering (in ballingschap) in Peking. Nog meer Cambodjanen sloten zich toen bij de Rode Khmer aan, niet omdat ze achter het communistisch gedachtengoed stonden maar omdat ze wilden vechten voor hun "koning". De Amerikanen steunde Lon Nol maar de zwakke president kan geen vuist maken en in 1972 had de Rode Khmer al het grootste deel van Cambodja in handen. In 1975 wierp de Rode Khmer de regering van Lon Nol omver en kwam ze aan het bewind. De Rode Khmer oefenden een waar schrikbewind uit en vermoordden tussen 1,5 miljoen en 3 miljoen mensen. Ontzagwekkend als je bedenkt dat dit ongeveer 25% van de Cambodjaanse bevolking was.

De Rode Khmer de stedelingen als "nieuwe mensen" en mensen van het platteland waren "basisvolk", omdat zij de revolutie al langer steunden. Het boeddhisme werd verboden en geld en privť-bezit werden afgeschaft. Miljoenen Cambodjanen werden gedwongen op het land te werken met slechts twee keer per dag een maaltijd van waterige rijst. Dit alles naar het voorbeeld van de Culturele Revolutie in China. De macht was in handen van een anonieme organisatie ("Angka"). Het land werd omgedoopt in Democratisch Kampuchea (de Khmer-naam voor Cambodja) en vrijwel alle contacten met de buitenwereld werden verbroken. Prins Norodom Sihanouk keerde terug naar Cambodja, maar omdat hij niet langer nodig was als het gezicht van Democratisch Kampuchea, werd hij onder huisarrest geplaatst in zijn paleis in Phnom Penh. Toen werd duidelijk dat ene Pol Pot (echte naam: Saloth Sar) werkelijk de touwtjes in handen had. Hij werd "Broeder Nummer Een" genoemd. De Rode Khmer was drie jaar, acht maanden en twintig dagen aan de macht (elke Cambodjaan kent deze cijfers uit zijn hoofd). Op 25 december 1978 viel Vietnam Cambodja binnen. Het slecht bewapende en niet erg grote Rode Khmerleger was niet opgewassen tegen de Vietnamese invasiemacht van 100.000 troepen. Twee weken later al was Phnom Penh bevrijd en waren de Rode Khmersoldaten op de vlucht geslagen naar de jungle in het noorden en westen van Cambodja. Vietnam installeerde een regering in Phnom Penh. De minister van buitenlandse zaken was een jonge Cambodjaan, ene Hun Sen. Hij was in 1977 uit het Rode Khmerleger gedeserteerd en naar Vietnam gevlucht. Hierna heerste er tot ver in de jaren '90 van de 20e eeuw een burgeroorlog die uiteindelijk resulteerde in de overgave van de laatste Rode Khmer-guerrillero's.

Tien jaar na de invasie (in 1989) trekken de laatste Vietnamese troepen zich terug uit Cambodja. Inmiddels was Hun Sen premier geworden van de regering in Phnom Penh. Die begon onderhandelingen met een coalitie van anti-Vietnam partijen (waaronder de Rode Khmer), die onder leiding stond van prins Sihanouk. In 1991 leidde dat tot een vredesakkoord waarin onder meer werd afgesproken dat er verkiezingen zouden worden gehouden onder supervisie van de VN.  In 1992 gaat een VN-vredesmacht (UNTAC) naar Cambodja, die ook moet toezien op een ordelijk verloop van de verkiezingen. De Rode Khmer weigert deel te nemen aan de verkiezingen, maar die vinden toch plaats in juli 1993. De royalistische Funcinpec-partij komt als winnaar uit de bus. Die partij wordt geleid door prins Norodom Ranarridh, een zoon van Sihanouk. Hun Sen weigert de uitslag te accepteren en dreigt met afscheiding van Oost-Cambodja. Sihanouk, die inmiddels weer op de troon zit, is bang voor een opleving van de burgeroorlog en komt met een compromis: zowel Ranarridh als Hun Sen worden premier. Er volgen onderhandelingen met de overgebleven leiders van de Rode Khmer in ruil voor de belofte dat ze niet worden vervolgd, moeten ze hun wapens neerleggen. De eerste grote vis is Ieng Sary, "Broeder Nummer Drie". Het lijkt er zelfs op dat de resterende Rode Khmerleiders hun in ongenade gevallen topman Pol Pot willen uitleveren. Hun Sen zet Ranarridh uit zijn functie en heeft dan volledig zijn handen vrij. Een belangrijk doel van de onderhandelingen, de gevangeneming van Pol Pot, is hiermee verkeken. De overgebleven guerrillaleiders wantrouwen Hun Sen en brengen Pol Pot zelf voor een "showtribunaal" waar hij tot levenslang wordt veroordeeld. Hij sterft in april 1998 in zijn schuilplaats in de jungle. Vlak hierna komt er een definitief einde aan de Rode Khmer guerrilla met de overgave van Khieu Samphan en Nuon Chea ("Broeder Nummer Twee"). Onder internationale druk mag Ranarridh in 1998 terugkeren naar Cambodja. Hij leidt Funcinpec in de eerste verkiezingen die Cambodja zelf organiseert. Deze keer komt de CPP als winnaar uit de bus, maar de partij krijgt niet voldoende zetels om alleen te regeren. Pas na demonstraties in Phnom Penh en bemiddeling door koning Sihanouk komt er een coalitieregering tot stand. Funcinpec regeert opnieuw samen met de CPP, die nu in een oppermachtige positie verkeert. Een nieuwe partij, de Sam Rainsy Party, belandt in de oppositie. De voortdurende politieke patstelling na verkiezingen had zijn oorzaak in de grondwet. Die schreef voor dat een regering over een tweederde meerderheid in het parlement moest beschikken. Dat werd gedaan om de stabiliteit in Cambodja te waarborgen. De grondwet is in 2006 veranderd. Na de volgende verkiezingen (in 2008) is een gewone meerderheid voldoende om te kunnen regeren. Koning Sihanouk kondigt in 2004 zijn aftreden aan, hoewel hij dat volgens de grondwet niet kŠn doen. Een koning kan alleen na zijn overlijden worden opgevolgd. Sihanouk houdt voet bij stuk, waarop de Troonraad zijn opvolger kiest (in Cambodja is het oudste kind van de koning niet automatisch zijn opvolger). Op 29 oktober wordt de onbekende Sihamoni gekroond tot koning. Hij is ongetrouwd en een voormalige balletdanser, die het grootste deel van zijn leven in Parijs woonde. Sihanouk blijft zich intussen intensief bemoeien met de gebeurtenissen in Cambodja via zijn website. Ook heeft hij zich weer toegelegd op zijn passie, het produceren van films.

Bevolking:

Naar boven

Het over grootte deel van de bevolking van Cambodja, ongeveer 90%, zijn Khmer. Ze beschouwen zich als afstammelingen van het ooit zo machtige Khmer Rijk in Zuidoost-AziŽ. De Khmer wonen in het gebied van het hedendaagse Cambodja sinds het begin van de 2e eeuw. Dit was al vele eeuwen voordat er Vietnamezen en Thais hun woongebieden binnentrokken. Andere volkeren zijn verder de Chinezen en de Cham (Cambodjaanse moslims). De Khmers hebben over het algemeen een donkerder huidskleur dan die van hun buurvolkeren, en hun ogen zijn ronder. Door de (burger)oorlogen die het land hebben geteisterd is de bevolking de laatste decennia nauwelijks gegroeid. In totaal werden er in Cambodja tijdens deze dertig jaar durende oorlogen minimaal twee miljoen mensen vermoord. De etnische bevolkingsgroepen hebben het nog steeds niet makkelijk in Cambodja. Onder Pol Pot hebben vooral de Cham zwaar te lijden gehad, en volgens sommigen is toen ruim de helft van deze ethnische groep om het leven gebracht. Tegenwoordig zijn het vooral de Vietnamezen die gediscrimineerd worden. Ondanks een geboortepercentage van ongeveer vijf procent telt Cambodja maar een kleine 14 miljoen inwoners. Deels is dit echter ook te wijten aan het hoge kindersterftecijfer, dat de gemiddelde levensverwachting omlaag brengt naar 50 jaar. Hoewel er in de laatste jaren veel is bereikt leeft nog altijd een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens. Ook de gezondheidszorg is gebrekkig en er is een enorm gebrek aan ervaren en getrainde docenten. Hierdoor maken slechts 27 van de 1000 schoolgaande kinderen de middelbare school af. Zo'n driekwart van de bevolking werkt in de landbouw, bosbouw en visserij. De meeste Khmers (bijna 80%) leven nog op het platteland. Er valt aan te nemen dat dit bij een verdere economische ontwikkeling van Cambodja in een snel tempo zal veranderen en de trek naar de steden zal toenemen.

De cambodjanen hechten erg aan hun (directe) familie en vormen de kern van het sociale leven. Uiteraard hebben ze ook vrienden maar deze hebben vaak een vrij oppervlakkig karakter. Met vrienden gaan ze op stap maar voor het bespreken van problemen is er alleen de directe familie. Cambodjanen zijn over het algemeen vriendelijke, open, maken ook gemakkelijk contact en staan open voor vreemde invloeden. Wat dat betreft zijn Cambodjanen opener dan veel andere Aziatische culturen. Dit is opmerkelijk gezien de geweldadige omstandigheden waarin de Cambodjaanse samenleving zich vele eeuwen heeft bevonden. Vrijwel alle Khmers hangen het boeddhisme aan en wel de zogeheten theravada-variant. Dat is de oudste van alle boeddhistische stromingen die gaat uit van een aantal basisstellingen. Alle verschijningsvormen zijn vergankelijk en onvolmaakt. Het leven is lijden en het bestaan is slechts een onderdeel van het rad van wedergeboorten. Nieuw leven betekent nieuw leed, en dat lijden wordt veroorzaakt door begeerte. Pas als die begeerte volledig is overwonnen, komt er een einde aan het lijden en bereikt men het nirvana.

De officiŽle taal in Cambodja is het Khmer (of Cambodjaans) is een van de belangrijkste talen van AziŽ en heeft wel iets weg van het Thais en hebben een gezamenlijke oorsprong (de Indiase talen Sanskriet en Pali) maar toch zullen beide volkeren elkaar niet kunnen verstaan Andere talen die in Cambodja voorkomen, zijn de gesproken talen van de minderheden. Zo is er een redelijk grote groep Vietnamees en Chinees sprekende mensen. Uit de tijd dat Cambodja onder het protectoraat van Frankrijk viel, is het Frans overgebleven maar dit wordt nog door weinig mensen gesproken. Met Engels zul je je vandaag de dag beter kunnen redden. Mensen die werken in de toeristische sector van Cambodja gebruiken Engels als voertaal.

Cultuur:

Naar boven

Het tijdperk van de Rode Khmer heeft een verwoestende uitwerking gehad op Cambodjaís culturele erfgoed. Ontelbare tempels, kloosters, kunstvoorwerpen, beelden en boeken zijn toen verloren gegaan en de Cambodjaanse kunst heeft deze periode ternauwernood overleefd. Gelukkig is het grootste deel van de Angkor-architectuur voor het nageslacht bewaard gebleven, zoals de Angkor Wat en de Angkor Thom, omdat de Rode Khmer dit beschouwde als een bewijs van de grootsheid van het Khmervolk. Buiten Angkor krijg je de beste indrukken van de pracht en praal van de oude Khmer in het Nationaal Museum in Phnom Penh. Naast beeldhouwwerk en houtsnijwerk vind je de Khmer-cultuur vooral terug in muziek en dans. De meest zichtbare vorm vind je bij koninklijke ballet, in traditie verbonden met de dansen van Thailand, India, Java en Bali. De traditionele dans heet Apsara en ook hierin zie je de Indiase invloed op de Cambodjaanse cultuur terug.

Cambodja's nationale en officiŽle religie is het Hinayana-boeddhisme, beter bekend als het Theravada-boeddhisme. Eigenlijk is dit geen religie maar een levensbeschouwelijke zienswijze. De waarden en normen van deze godsdienst worden al sinds de 15e eeuw door vrijwel alle Cambodjanen gevolgd. Hiervoor was het hindoeÔsme de belangrijkste religie. Ondanks het feit dat het bewind van de Rode Khmer getracht heeft religie volledig uit te roeien (negentig procent van alle boeddhistische monniken en bijna alle christenen zijn onder het schrikbewind vermoord) is de levensbeschouwelijke stroming nog altijd ingebed in het dagelijks leven. Ondanks dat het boeddhisme weer sterk in opkomst is en grote aantallen monniken worden opgeleid nemen Westerse gebruiken in een rap tempo toe. Zo maakt de 'somplar', de Cambodjaanse manier van groeten, met de handen tegen elkaar voor de borst, steeds vaker plaats voor de Westerse handdruk. Zelfs de Cambodjaanse keuken heeft zwaar te lijden gehad van de Rode Khmer, aangezien hele generaties werden uitgemoord, kwam er een breuk in de kennisoverdracht van moeder naar dochter. Terwijl in Thailand in eetstalletjes een overvloed aan gerechten wordt aangeboden, is het aanbod op straat in Cambodja niet erg gevarieerd en matig van kwaliteit daardat veel Cambodjanen zijn teruggevallen op simpele basisgerechten. Volgens sommige bronnen heeft de Khmer-keuken aan de basis gestaan van de Thaise keuken! Iets wat heel goed zou kunnen zijn omdat het Khmer Rijk zich uitstrekte over het grootste deel van het huidige Thailand. Hoe dan ook de keukens hebben grote verwantschap met elkaar. Een nationaal Cambodjaans gerecht is amok een, traditioneel in een bananenblad, gestoomde viscurry. Naast de vele heerlijke gerechten zijn er enkele "snacks" die wij nogal vreemd vinden. Sommige Cambodjanen eten met smaak gefrituurde spin en insecten als sprinkhanen en krekels. Varkensoor is een "lekkernij" die vaak wordt geserveerd bij bruiloften.

Klimaat:

Naar boven

Cambodja heeft een warm tropisch moessonklimaat met een gemiddelde temperatuur het hele jaar door van ongeveer 30 graden. De temperatuur varieert van een minumum van 10 graden in de koele maanden tot rond de  45 graden in de zomer. Cambodja kent twee moessons: wanneer de wind uit het noordoosten komt droge noordoostmoesson van november tot april; en de natte zuidwestmoesson van mei tot oktober wanneer de wind uit het zuidwesten komt en deze veel regen brengt. De minste regen valt in de periode van januari - februari.

Tijdens de moesson regent het meestal in de namiddag, maar het kan ook dagen niet regenen of een keer een hele dag achter elkaar. Een voordeel is dat er vaak schitterende luchten zijn en de natuur en de rijstvelden op zijn groenst zijn. Hoewel je Cambodja het hele jaar door kunt bereizen zijn vooral onze wintermaanden qua temperatuur zeer aangenaam om te reizen. De beste reistijd loopt van oktober tot en met maart, maar ook in april en in onze zomermaanden is Cambodja prima te bezoeken.

Natuur:

Naar boven

Door het feit dat het land lang niet toegankelijk is geweest is het relatief onbekend hoe het precies is gesteld met de flora en fauna in Cambodja. Het land is pas sinds kort weer opgesteld voor (buitenlandse) wetenschappers. Nu deze weer onderzoek kunnen doen wordt er meer en meer duidelijk over de huidige stand van zaken. Dat dit tot verrassingen kunnen lijden blijkt wel uit het feit dat er bij een onderzoek in het stroomgebied van de rivier de Sre Ambel in de provincie Koh Kong in het zuidwesten van Cambodja reuzenmoerasschildpadden gevonden zijn waarvan was aangenomen dat ze al meer dan een eeuw waren uitgestorven. Wetenschappers verwachten dat in de toekomst nog meer opmerkelijke vondsten onder het dichte bladerdek van de Cambodjaanse jungle te voorschijn zullen komen. Verwacht echter geen moerrasschildpad, luipaard, neushoorn, gaur, beer, (Siamese) krokodil, tijger te zien tijdens een reis door Cambodja. Deze zitten namelijk diep verscholen in de wouden van het land en het is vanwege het gevaar van mijnen niet aan te raden naar ze op zoek te gaan. Het is waarschijnlijker dat je een bijzondere reptiel- of vogelsoort zult tegenkomen tijdens een bezoek aan Angkor Wat of een boottocht over het Tonlť-Sapmeer.

Door de onregelmatige en gespreide regenval kent Cambodja een uiteenlopende flora. Uitgestrekte stukken dichtbebost regenwoud bedekken hooggelegen plateaus en bergflanken. Langs de kust liggen de voor de tropen zo kenmerkende mangrovebossen en in het binnenland vind je savanne-achtige gebieden naast open loofbos op de vlakten veelal afgewisseld met uitgestrekte rijstvelden. Vegetatie die in Cambodja voorkomt zijn onder andere rubber, kapok, palm, kokosnoot en bananen. Deze worden ook allemaal commercieel benut. De suikerpalmboom is het symbool van Cambodja en dat is niet voor niets. Je zou kunnen zeggen dat de suikerpalmboom staat voor onderdak en genezing; er worden huizen mee gebouwd en medicijnen van gemaakt. De grootste bedreiging voor de natuur van Cambodja is de ongebreidelde houtkap die de altijd lege staatskas moet vullen. In 1965 was 75 % nog bebost, in 1993 was dit nog slechts 49%. Vooral het tropisch regenwoud loopt gevaar; onderzoekers vrezen dat de laatste resten binnen een jaar of vijf verdwenen zullen zijn. Een lichtpuntje in de is de oprichting van een aantal nationale parken in de afgelopen jaren, zoals Bokor, Ream, Kirirom en Virachay. Helaas worden ook hier bomen illegaal gekapt. Ondanks het exportverbod dat sinds 1996 van kracht is verdwijnt het grootste deel van het gekapte hardhout uit Cambodja naar het buitenland.

Wil je op de hoogte worden gebracht wanneer ik een nieuw reisverslag publiceer klik dan hier.